آموزشافغانستان

نهاد جهانی ای‌دبلیوسی خواستار لغو فوری ممنوعیت تحصیل دختران افغان شد

با گذشت دو سال از ممنوعیت‌های طالبان مبنی بر عدم تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، یک سازمان بین‌المللی به نام ای‌دبلیوسی خواستار لغو این تصمیم شد.

این سازمان در اعلامیه‌ای ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان را نقض حقوق بشر دانست و از طالبان خواست تا در سریع‌ترین زمان زمینه تحصیل دختران را فراهم آورد.

سازمان ای‌دبلیوسی اعلام کرد که حدود ۸۰ فیصد دختران افغان از تحصیل محروم هستند و در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون دختر بی‌بهره از این حق ذاتی بشر هستند.

این سازمان بیان کرد که در کنار دختران افغانی ایستاده است تا برای دستیابی به حق تحصیل خود صدایشان را بلند همانند گذشته بلند کنند.

ای‌دبلیوسی با همکاری فرستاده ویژه سازمان ملل و دیگر نهادهای حامی حق آموزش در حال راه‌اندازی کارزاری جهانی است تا از طریق آن صدای دختران محروم از تحصیل برسد.

این نهاد بر این باور است که آموزش، راهی برای دستیابی زنان افغان به آینده روشن‌تری است که هر فرد شایسته آن است.

 

دکمه بازگشت به بالا