افغانستان

سازمان ملل هشدار داد؛ سطح افسردگی در میان زنان افغانستان شدت گرفته است

سازمان ملل متحد در گزارشی که با همکاری بخش زنان، دفتر نمایندگی یوناما و سازمان بین‌المللی مهاجرت تهیه شده، اعلام کرد که میزان افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی در میان زنان افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، افزایش چشمگیر و نگران‌کننده‌ای داشته است.

بر اساس این گزارش که بر مبنای مصاحبه با صدها زن افغان تهیه شده، ۶۹ فیصد زنان اظهار داشته‌اند که احساس افسردگی، اضطراب، تنهایی و انزوای اجتماعی آن‌ها نسبت به قبل از حاکمیت طالبان به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

همچنین ۴۶ فیصد زنان شرکت‌کننده در این نظرسنجی به صراحت خواستار عدم به رسمیت شناختن طالبان تحت هیچ شرایطی شده‌اند.

سازمان ملل نیز بارها هشدار داده است که به رسمیت شناختن طالبان در شرایط برحال، تنها باعث تشدید سرکوب و محرومیت زنان و دختران افغان خواهد شد.

گزارش سازمان ملل همچنین به شکلی قاطع نشان می‌دهد صحت روانی، امنیت مالی و نفوذ اجتماعی زنان افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت به شدت آسیب دیده است. زنان در مصاحبه‌ها وضعیت خود را مشابه زندانیانی توصیف کرده‌اند که در تاریکی محبوس شده‌اند و هیچ امیدی به آینده ندارند.

دکمه بازگشت به بالا