افغانستان

وضعیت بد دگرباشان جنسی افغان زیر سایه حاکمیت طالبان در افغانستان

با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، افراد دگرباش جنسی این کشور با طیف گسترده‌ای از چالش‌ها و تهدیدهای جدی روبرو شده‌اند.

طالبان برای رفتارهای همجنس‌گرایانه، مجازات‌های سنگین و غیرانسانی‌ای چون سنگسار و آوار کردن دیوار را در نظر گرفته است.

گزارش‌های متعددی وجود دارد مبنی بر آنکه طالبان اقدام به تجاوز و شکنجه دگرباشان جنسی کرده است. همچنین برخی از خانواده‌های دگرباشان، آن‌ها را به طالبان لو داده‌اند.

پس از بازگشت طالبان، بسیاری از دگرباشان جنسی تلاش کردند از افغانستان فرار کنند اما با موانع زیادی روبرو بوده‌اند. آن‌ها می‌گویند کشورهای غربی به وعده‌های خود مبنی بر کمک به خروج دگرباشان از افغانستان عمل نکرده‌اند.

در حال حاضر دگرباشان جنسی باقی‌مانده در افغانستان مجبورند به شکل مخفیانه و در ترس دائمی زندگی کنند. آن‌ها از جامعه بین‌المللی می‌خواهند فورا به نجات جانشان بشتابد.

فعالان حقوق بشر نیز خواستار آن شده‌اند که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه دگرباشان جنسی به عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود و فشارهای بین‌المللی برای توقف این سرکوب‌ها اعمال گردد.

دکمه بازگشت به بالا