افغانستان

رییس جمهور تاجیکستان در نشست عمومی سازمان ملل؛ قاچاق مواد مخدر از افغانستان شدت گرفته است

به گفته وی، نیروهای مرزی تاجیکستان طی دو سال گذشته بیش از ده تن انواع مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان را کشف و ضبط کرده‌اند که نسبت به سال‌های پیش از آن چندین برابر شده است.

رییس جمهور تاجیکستان همچنین بر وضعیت بسیار دشوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داد و تاکید کرد ثبات و امنیت منطقه‌ای به شدت به شرایط افغانستان گره خورده است.

وی دوباره خواستار تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان شد تا بتوان بحران‌های چندگانه این کشور را مدیریت کرده و از گسترش آن به کشورهای همسایه جلوگیری نمود.

گزارش‌های بین‌المللی نیز حاکی از افزایش چشمگیر کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت است که نگرانی‌ها را در منطقه و جهان تشدید کرده است.

 

دکمه بازگشت به بالا