افغانستاناقتصادجهانزندگی

بانک انکشاف آسیایی ۴۰۰ میلیون دالر برای کمک به مردم افغانستان تصویب کرد

بانک انکشاف آسیایی اعلام کرده است که ۴۰۰ میلیون دالر را برای کمک به مردم افغانستان تصویب نموده است.

این بانک گفت، بودجه تصویب شده از طریق سازمان ملل برای تامین نیازهای غذایی و خدمات صحی مردم افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بر اساس اعلام این بانک، ۱۰۰ میلیون دالر از این مبلغ به برنامه غذایی سازمان ملل و ۱۰۰ میلیون دیگر به سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل و ۲۰۰ میلیون دالر به یونیسف خواهد رسید.

بانک انکشاف آسیایی افزود که با وجود بحران‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تعداد زیادی از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

این بانک همچنین گفت که زنان و کودکان بیش از همه تحت تاثیر این بحران‌ها قرار گرفته‌اند و بسیاری خانواده‌ها فاقد دسترسی به غذا هستند.

بانک انکشاف آسیایی تصریح کرد که این کمک‌ها به صورت مستقیم و بدون دخالت دولت طالبان به ادارات سازمان ملل پرداخت خواهد شد.

این بانک تاکید کرد که جامعه جهانی باید در بحران انسانی فراگیر افغانستان کمک کند تا از بیشتر شدن بحران جلوگیری شود.

دکمه بازگشت به بالا