آموزشافغانستان

ده دانشجوی نظامی پس از ختم دوره ماستری از هند به کشور بازگشتند

وزارت دفاع طالبان می‌گوید که ده تن از نظامیان پس از ختم دوره‌ی ماستری در هند دوباره به کشور برگشتند.

این وزارت به روز پنج‌شنبه با نشر خبرنامه‌ی گفته که این نظامیان در دوره اداره پیشین افغانستان برای تحصیل در مقطع ماستری به کشور هند اعزام شده بودند.

در خبرنامه آمده که این دانشجویان پس از تکمیل دوره تحصیلی‌شان در هماهنگی با وزارت دفاع ملی  دوباره به کشور بازگشتند.

این وزارت افزوده که متعهد به جذب و استفاده از دانش افراد مسلکی در صفوف اردوی اسلامی می‌باشد.

این در حالی است که پیش از این شماری از دانش‌جویان افغان در هند از عدم صدور ویزای اقامت در آن کشور شکایت داشتند.آنان گفته اند که حکومت هند از دو سال بدینسو برای شهروندان افغانستان ویزای تحصیلی صادر نمی‌کند از همینرو آنان در معرض اخراج و ناتکمیل ماندن تحصیلات شان قرار دارند.

 

دکمه بازگشت به بالا