جهان

نسیمه رزمیار سیاستمدار برجسته افغانتبار به صفت معاون اول حزب سوسیال دموکرات فنلند انتخاب گردید

L_ciUG1vyoBq3zRdx8l1F8RpuQDG8uLSal8y-Vh9U93SxqXYn91BIgBcBxg6R9MqnOV19yIiteOrPqLv69UfaqvTL-V2lRdlMDRQpXBtsRI01wdA7OkljETw2RwGUTFar0SGLqlypc5H7ptCtGICePKNcHtAqRO2IPJP1lfE4q767bjpDyv0d9G5VTbQ6l4v

نگرش – فرید شیرزی

در فرایند انتخابات آزاد با کسب آرا بلند در مجمع سرتاسری حزب سوسیال دموکرات فنلند که بتاریخ اول سپتامبرامسال در شهر (Jyvaskyla) برگزار گردید خانم نسیمه رزمیار بحیث معاون اول حزب انتخاب گردید .

j-LS89nyES2m7eObtrt3LppmzCWkMuJCwBJXljoBgnxU1z_HxC-YzRG8ELBf9KapCca4YycVCfd2qYHKr5ww3aQdSzpMTaBgTTQzo_gFRR1YqsgyMrYz4Laa791qiHRKWFPPzEz2dYaDOj7Iopr34n8cC464ffyoy5YK5OLwUhP_fcv1UC1l4YfRzli9wfP4

نسیمه رزمیار عضو حزب سوسیال دموکرات (SDP) ، وکیل منتخب و برحال برای دومین بار در پارلمان فنلند ، یک سیاستمدار فنلندی افغانتبار است که در سال 1993 به عنوان پناهنده همراه با خانواده اش پس از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان بدست نیرو های افراط گرای اسلامی ، وارد فنلند شد.

O8Q424gVhit96V-SajBq_qAwhIMMMySha_xFhIwultoDye2bbPClBQr_iOibDqyJ9UbUwK2tzv8bY8HNx9H_YHDf7sZoJ1NV7qDqyo9VF9aLWLwnL2oGg3BsRPjbaA9z139nsXqWvvPVHVifQO5eQJtoY-pIgESYCvJAmqb6oXYP2Bf8ujsjvDpq4mRHhztb

نسیمه رزمیار در یک خانواده سیاسی متعلق به جریان چپ «دیروز » افغانستان متولد گردیده که پدر گرامی شان جناب محمد داود رزمیار از جمله سابقه داران و‌پیش کسوتان جریان دموکراتیک و سفیر سابق افغانستان در روسیه و فنلند می باشد .

حزب سوسیال دموکرات فنلند(SDP ) بمثابه یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی ان کشور است که در سال ۱۸۹۹ میلادی تشکیل شد این حزب طی سالیان متمادی و در میان دوره های مختلف به اریکه ی قدرت سیاسی فنلند تکیه زده و بر حسب سنن پسندیده دادخواهانه و دموکراتیک اش ، دارای رابطه نزدیک با بزرگترین اتحادیه های صنفی کارگری فنلند بوده و عضو گروه کار مشترک احزاب سوسیال دموکرات اروپای شمالی می باشد . این حزب اکنون بزرگترین حزب اپوزیسیون در فنلند می باشد .

1erRjT0GJ2v6lG8xuW9bhbicniPzW-bt02Vx4oSmYUkDjpA-bJbSTP3ReI05PnF6efL6U9Hj5Bjc_99rgoVznSoNaEn-RcLmiI6GG_GodmeRz9UGoZJZwZ9iTeY0YjUN1EWCF75VN1OKRhw3lRtY47Y-1IGvC7wSIat8H_Wkinj8aSQuKGUy4iypLEquL5KS

تاریخ فراز نشیب حزب سوسیال دموکرات فنلند طی ( ۱۲۴ ) سال هرگز شاهد چنین پیشامد تاریخی و رویکرد تاریخ ساز نبوده است تا در سطح مقامات رهبری آن حزب کهن ، سیاستمدار جوان و کارازماتیک افغانستان تبار قرار گیرد .

این خبر نهایت ستایش بر انگیز است و این رویداد واقعا بی پیشینه ، تاریخی و منحصر به فرد می باشد .

خانم نسیمه رزمیار یکی از جمله فعالین مطرح سیاسی بیرون مرزی دفاع از موازین حقوق بشری در أفغانستان بوده و پیوسته در راستای این رسالت بزرگ سیاسی و انسانی اش در کنار مردم شریف أفغانستان ‌و در حمایت از داعیه بزرگ دفاع از حقوق دختران و زنان أفغانستان قرارداشته است .

ما، این پیروزی بزرگ نسیمه جان رزمیار را در پهنای سیاست های بزرگ کشور فنلند بمثابه یکی از تاثیر گذارترین کشور های عضو اتحادیه اروپا ، برای خودش ، والدین گرامی و همه اعضای خانواده معزز رزمیار و جمله هموطنان عزیز ما صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم و برای نسیمه جان رزمیار موفقیت و سرفرازی همیشگی در تمامی عرصه های زندگی آرزو می نمایم .

دکمه بازگشت به بالا