افغانستانهنر

صادق عصیان، شاعر و استاد پیشین دانشگاه بلخ در آلمان درگذشت

گزارش‌ها حاکی است که صادق عصیان، نویسنده، پژوهشگر و استاد پیشین دانشگاه بلخ در آلمان فوت کرده است.

بر بنیاد گزارش‌ها، نزدیکان آقای عصیان خبر درگذشت او را بامداد روز یکشنبه، دوم میزان تایید کرده‌اند.

از صادق عصیان چندین مجموعه شعر باقی مانده و او سالهای زیادی را در دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ نیز تدریس کرده است.

منتقدان او را هنگام حیاتش شاعر خردمند توصیف کرده که «در شعر غنایی فراتر از خودبیان‌گری می‌رود و عشق، امید، نومیدی و نگرانی را در مناسبات انسان و اجتماع مطرح می‌کند.»

یعقوب یسنا در مقاله‌ای که مکثی است بر اشعار صادق عصیان می‌نویسد که «عشق به‌عنوان معرفت و فهم و درک در اشعار او جایگاه محوری دارد.»

صادق عصیان بعد از رویکار آمدن دوباره‌ی طالبان، افغانستان را به مقصد آلمان ترک کرده بود.

دکمه بازگشت به بالا