افغانستانجهان

طالبان تاکید کرد؛ تا حد توان از امنیت پاکستان حمایت می‌کند

مجاهد، سخنگوی طالبان در پیام صوتی که از تلویزیون ملی پخش شد تکرار کرد، طالبان اجازه نمی‌دهد که گروه‌ها از خاک افغانستان برای فعالیت علیه سایر کشورها استفاده کنند.

وی گفت در چارچوب توانایی‌های خود برای مسائل امنیتی پاکستان اقدام خواهند کرد اما نمی‌توانند در داخل پاکستان فعالیت کنند.

سخنگوی طالبان تاکید کرد، آن‌ها کنترل کامل مرزهای افغانستان را دارند، در حالی که پاکستان بر این باور است که هرگونه چالش امنیتی در این کشور از سمت طالبان است.

پاکستان مدعی است گروه‌هایی مانند تحریک طالبان از خاک افغانستان به آن کشور حمله می‌کنند.

نخست‌وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل این حملات را محکوم کرد و بخش زیادی از چالش‌های امنیتی در این کشور را از سمت افغانستان که در حال حاضر در کنترل طالبان قرار دارد.

با وجود اظهارات طالبان، هنوز مدرکی مبنی بر کنترل کامل مرزهای افغانستان توسط این گروه وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا