آموزشافغانستان

وزیر خارجه اندونزی در سازمان ملل؛ مکاتب دخترانه در افغانستان بازگشایی شود

رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزی در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار بازگشایی مجدد مکاتب دخترانه در افغانستان شد.

وی گفت، کشور اندونزی به عنوان کشوری با جمعیت مسلمانان زیاد تلاش دارد تا حق آموزش دختران افغان رعایت شود.

مرسودی این موضوع را مسوولیت بین‌المللی دانست و گفت، کشورها باید از منافع مردم افغانستان حمایت کنند.

نخست‌وزیر مالزی نیز در همین مجمع خواستار تغییر سیاست طالبان شد و گفت، ممنوعیت تحصیل دختران با اسلام منافات دارد و این گروه به عنوان مدعیان دفاع از اسلام باید دست از اقدامات افراطی بردارد.

این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، مکاتب دخترانه بالاتر از ششم را تعطیل کرده و تاکنون این سیاست را تغییر نداده است،‌با وجود اینکه اکثر کشورهای جامعه جهانی، از جمله کشورهای حامی طالبان خواستا نرمش در این زمینه از سوی این گروه نامشروع هستند.

کشورهای مختلف در نشست عمومی سازمان ملل خواستار بازگشایی مکاتب دختران شده و از طالبان می‌خواهند حق تحصیل دختران را رعایت کند.

 

دکمه بازگشت به بالا