افغانستان

بی اعتنایی طالبان به کارمندان پیشین وزارت داخله؛ در جذب ما اقدام کنید!

شماری از نظامیان پیشین در حکومت اشرف غنی خواستار جذب در وزارت امور داخله طالبان شدند.

محمد رفیع که ۱۷ سال در نیروهای امنیتی کشور فعالیت داشته گفت، اقتصادش بر اثر تغییر حکومت آسیب دیده و توان تامین نیازهای خانواده خود را ندارد، از این رو می‌خواهد مشغولیت پیدا کند.

یک نظامی دیگر به نام هیواد هم اظهار داشت، در هر دو حکومت آمادگی خدمت را دارد و برای رها شدن از چنگ فقر حاضر به همکاری است.

در عین حال، آگاهان امور نظامی اهمیت جذب نیروهای ماهر نظامی را برای قدرت رزمی طالبان به عنوان رژیم حاکم بر افغانستان تاکید کردند.

سخنگوی وزارت داخله نیز گفت، پس از جذب مجاهدین، به جذب نظامیان پیشین نیز می‌پردازند اما باید ابتدا مجاهدین را جذب کنند.

این در حالی است که طبق دستورات رهبری مخفی طالبان، ۷۴ هزار نفر دیگر در نیروهای امنیتی رژیم نامشروع طالبان جذب خواهند شد.

 

دکمه بازگشت به بالا