افغانستانجهان

دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با نماینده حزب راست افراطی «آزادی اتریش»

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان از دیدار متقی، وزیر خارجه این گروه با هیاتی از حزب راست افراطی اتریش خبر داد.

وی گفت، این دیدار روز یکشنبه در کابل برگزار شده و آقای متقی در این دیدار به هیات اتریشی گفته که وضعیت جاری در افغانستان با آنچه در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد، متفاوت است.

متقی همچنین از اعضای هیات اتریشی خواست تا برای تسهیلات بیشتر مراجعه‌کنندگان افغان به اتریش کوشش کنند.

براساس ادعای طالبان، یکی از اعضای هیات اتریشی نیز ابراز داشته که حکومت طالبان در افغانستان باید بیش از این مورد توجه و پذیرش بین‌المللی قرار گیرد.

با این حال اظهارنظر رسمی از سوی حزب راست اتریش پیرامون این دیدار منتشر نشده است.

این اولین دیدار رسمی مقامات ارشد حکومت سرپرست با نمایندگان یک کشور غربی بعد از بازگشت به قدرت به شمار می‌رود.

دکمه بازگشت به بالا