افغانستان

وضعیت افغانستان در صدر نگرانی‌های جهانی؛ گزارشی تازه برای شورای امنیت

گزارش جامعی از وضعیت جاری در افغانستان زیر حاکمیت نامشروع رژیم طالبان حاوی آخرین ارزیابی‌ها و یافته‌های سازمان ملل متحد طی سه ماه گذشته، روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت ارائه می‌شود.

انتظار می‌رود نمایندگان ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و همچنین سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان، نصیر احمد فایق آخرین اطلاعات و ارزیابی‌های خود را با اعضای شورای امنیت به اشتراک بگذارند.

براساس برآوردهای انجام شده، محور اصلی بحث‌ها در این نشست، وضعیت نابسامان حقوق بشر به ویژه سلب حق کار و تحصیل از زنان و دختران توسط طالبان باشد.

گزارش قبلی سازمان ملل نیز تاکید کرده بود که طالبان باید برای پذیرش در جامعه جهانی، گام‌های ملموسی برای رعایت حقوق اساسی مردم بردارد.

انتظار می‌رود جامعه جهانی در این نشست، خواستار لغو فوری تبعیض‌ها و محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغان شود، هرچند که این گروه تا به حال هیچ واکنشی به خواسته‌های جهانی در این زمینه نشان نداده است.

دکمه بازگشت به بالا