جهان

دستیار وزیر دفاع آمریکا: اوکراین همچون عراق و افغانستان برای آمریکا یک آزمایشگاه نوآوری‌های نظامی است!

مارا کارلین، که در دانشگاه رونالد ریگان صحبت می کرد، با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا به عراق و افغانستان گفت «اوکراین همچون عراق و افغانستان برای ارتش آمریکا یک آزمایشگاه نوآوری‌های نظامی است!»

مارا کارلین، دستیار وزیر دفاع آمریکا که در دانشگاه رونالد ریگان صحبت می کرد، در ادامه می گوید “چیزهایی وجود دارد که شما به ناچار در طول جنگ یاد می گیرید… آنها در میدان جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند و نشان می دهند که چه تغییراتی باید ایجاد شود و چنین چرخه ای بسیار مهم است؛ بدیهی است که اوکراین آزمایشگاهی برای یادگیری نوآوری های نظامی است.”
کارلین افزود که استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در جنگ اوکراین در حال بررسی و اصلاح است.

دکمه بازگشت به بالا