افغانستان

حمله تند اسلام‌آباد به طالبان؛ مبارزه با گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان غیرواقع‌بینانه است

انوارالحق کاکر، نخست‌وزیر موقت پاکستان در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی گفت که انتظار داشتن از طالبان برای مقابله با گروه‌های هراس‌افگن بیش از حد و غیرواقعی است.

وی افزود، طالبان به صورت مرکزی کنترل نمی‌شود و از گروه‌های مختلفی تشکیل شده است. کاکر تصور اجرای دستورات از مرکز به طور سریع در سراسر کشور را غلط دانست.

نخست‌وزیر پاکستان گفت، پس از سال‌ها جنگ نیروهای غربی نیز در مقابله با گروه‌های هراس‌افگن شکست خوردند و انتظارات بیش از حد از طالبان نیز غیرممکن است.

وی با اشاره به اینکه طالبان گروه شورشی بوده‌اند و پس از خروج غرب به قدرت رسیده‌اند، زمان بیشتری برای مقابله با گروه‌های هراس‌افگن نیاز دارند.

نخست‌وزیر پاکستان تاکید کرد طرف پاکستانی با افغانستان قصد همکاری را دارند تا گروه‌های مزاحم را در این کشور حذف کنند.

آقای کاکر در بخشی از گفته‌های خود اذعان کرد، طالبان نیز پیشتر اعتراف کرده بودند که این گروه ظرفیت و نیروی کافی برای مبارزه با گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا