افغانستانویدئو

مقام گماشته شده طالبان از اخاذی پلیس پاکستان از افغان‌ها خبر داد

عبدالرحمان راشد، معین وزارت مهاجرین طالبان به همراه هیئتی از مقامات طالبانی زیر دست خود، سفری به گذرگاه مرزی تورخم انجام داده است.

وی در جریان دیدار از این منطقه از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجرین اهل افغانستان انتقاد کرد و گفت، پلیس پاکستان به طور مرتب از پناهجویان افغان پول درخواست می‌کند.

وی بیان کرد، این هیئت به فرمان رهبر طالبان برای بررسی وضعیت پناهجویان به این منطقه آمده‌اند.

معین وزارت مهاجرین طالبان تاکید کرد، وزارت خارجه این گروه از دولت‌های پاکستان و ایران خواست تا از بدرفتاری با مهاجرین جلوگیری کنند.

وی افزود، مهاجرین اهل افغانستان در پاکستان با چالش‌های فراوانی مواجه‌اند و حتی سندهای هویتی آن‌ها نیز رعایت نمی‌شود.

این در حالی است که وزیر داخله ایالت سند پاکستان نیز تاکید کرده که مهاجرین غیرقانونی اخراج خواهند شد.

دکمه بازگشت به بالا