افغانستان

ادعای حقانی؛ خدمات طالبان زمانی کامل می‌شود که افکار اسلامی بر شخصی غلبه کند

حقانی، وزیر داخله طالبان، در سمیناری گفت خدمات این گروه زمانی کامل می‌شود که افکار اسلامی و افغانی بر خواست‌های شخصی غلبه کند.

وی ورود اندیشه‌های متفاوت به افغانستان را چالشی بزرگ خواند و گفت این امر باعث ایجاد تضاد میان افکار ملی و اسلامی شده است.

آقای حقانی تنوع اندیشه‌ها را عامل اختلاف میان افغان‌ها دانست و مدعی شد ادامه این وضعیت، اصلاح نظام را غیرممکن می‌سازد.

وی همچنین بیسواد بودن جنگجویان طالبان را یکی از چالش‌های حکومت قبلی این گروه عنوان کرد.

حقانی از نیروهای طالبان خواست تا برخوردهای‌شان اسلامی باشد و اصول و فرمان‌های رهبری مخفی این گروه را اجرا کنند.

وی همچنین با اشاره به تلفات طالبان، مدعی شد اگر خون ریخته شده نیروهای این گروه جمع‌آوری شود، به اندازه آب کانال قوش‌تپه می‌شود.

اما فعالان مدنی با اشاره به کشته‌های غیرنظامی در اثر حملات انتحاری این گروه می‌گویند، اگر خون ریخته شده توسط طالبان و به ویژه شبکه حقانی جمع‌آوری شود، بسیار بیشتر از آب این کانال خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا