افغانستان

یک میلیون پناهجوی افغان در معرض اخراج قرار دارند

بنا به گزارش رسانه‌های محلی پاکستان، دولت این کشور تصمیم گرفته است تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار پناهجوی غیرقانونی افغان را اخراج کند.

گفته می‌شود این افراد فاقد مدارک و روادید معتبر بوده و بیشترشان در فعالیت‌های جنایی دخیل بوده‌اند.

پاکستان از چندین دهه پیش میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغان بوده است. با این حال تنها تعداد محدودی از آن‌ها دارای مدارک قانونی هستند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، حدود یک میلیون نفر به طور غیرقانونی وارد پاکستان شده‌اند. اکنون پاکستان قصد دارد آن‌ها را اخراج کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که تنش میان دو کشور به دلیل حمایت طالبان از گروه‌های دهشت‌افگن ضد پاکستان رو به افزایش است.

پاکستان هفته‌ها پیش از طالبان خواست تا علیه دهشت‌افگنان ضد پاکستانی اقدام کند.

احتمالا این اقدام پاکستان با واکنش طالبان و سازمان‌های بین‌المللی حمایت از پناهجویان مواجه خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا