افغانستانزندگی

تاکید رینا بر لزوم حضور پررنگ زنان افغان در نشست‌های بین‌المللی

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان، اعلام کرد زنان و فعالان مدنی افغانستان باید در نشست‌های بین‌المللی مرتبط با افغانستان حضور معنادار و موثری داشته باشند.

وی گفت، جامعه جهانی باید به طالبان بفهماند بدون رعایت حقوق مردم افغانستان، از جمله زنان، عادی‌سازی روابط با آن‌ها وجود نخواهد داشت.

خانم امیری تاکید کرد کشورها و نهادهای بین‌المللی باید از زنان افغان در دسترسی به آموزش، کار و ابزارهای مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان حمایت کنند.

این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های زیادی بر آموزش، اشتغال و آزادی‌های زنان افغان وضع کرده‌اند.

در نتیجه اقدامات طالبان در قبال زنان افغانستان، حضور زنان در نشست‌های بین‌المللی مربوط به افغانستان اندک بوده است که نگرانی‌های متعدد حامیان حقوق زنان را در پی داشته است.

دکمه بازگشت به بالا