جهان

انفجار بمب انتحاری در رودی وزارت داخله ترکیه در انقره

حوالی ساعت 09.30 دو تروریست که با یک خودروی تجاری سبک به جلوی درب ورودی ریاست عمومی امنیت وزارت امور داخله #ترکیه آمده بودند، اقدام به #حمله بمبی کردند.

وزیر امور داخله #ترکیه علی یرلیکایا گزارش داد که 2 تروریست که حوالی ساعت 09:30 با یک خودروی تجاری سبک به مقابل دروازه ورودی اداره کل امنیت وزارت امور داخله آمده بودند، بمب گذاری و 2 پلیس انجام دادند. ماموران کمی مجروح شدند.
یرلیکایا در بیانیه خود در صفحه اجتماعی خود در مورد این حمله چنین گفت: «حوالی ساعت 09.30 دو تروریست که با یک خودروی تجاری سبک به مقابل دروازه ورودی ریاست عمومی امنیت وزارت امور داخله آمده بودند، اقدام به #بمب‌گذاری کردند که یکی از تروریست ها خود را منفجر کرد و دیگری خود را منفجر کرد. تروریست خنثی شد
در جریان این آتش سوزی ۲ نفر از ماموران نیروی انتظامی ما به صورت جزئی مجروح شدند. برای قهرمانانمان آرزوی شفای عاجل دارم.
مبارزه ما تا خنثی شدن آخرین تروریست بی امان ادامه خواهد داشت.»

دکمه بازگشت به بالا