افغانستان

طالبان از بازداشت ده‌ها فرد با عنوان جادوگر در سراسر کشور خبر داد

وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرد نزدیک به ۲۰۰ نفر از جمله زنان را به اتهام جادوگری دستگیر کرده است.

سخنگوی وزارت امربه معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که این وزارتخانه حدود ۲۰۰ نفر از جمله تعدادی زن را به اتهام جادوگری در سراسر کشور بازداشت کرده است.

عاکف مهاجر گفت، افراد دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند تا بر اساس قانون با آنان برخورد شود. تنها در کابل ۶۷ نفر از جمله زنان جادوگر دستگیر شده‌اند.

در عین حال، عبدالحی فیضانی، یک عالم دینی نیز جادوگری را طبق شریعت اسلامی حرام دانست و خواستار توقف آن شد و افزود، مردم وارد کارهایی که شریعت آن را حرام اعلام کرده نشوند.

شماری از شهروندان نیز خواهان برخورد جدی با جادوگران شدند و گفتند مردم نباید فریب آنان را بخورند.

پیش از این جادوگران به طور آزادانه در سراسر کشور فعالیت می‌کردند اما اکنون وزارت امر به معروف طالبان دست به دستگیری آنان زده است.

دکمه بازگشت به بالا