افغانستاناقتصادپناهندگانجهان

اوچا از ارائه کمک پنج میلیون دالری استرالیا برای افغانستان خبر داد

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از افزایش کمک استرالیا به افغانستان خبر داد.

این دفتر در صفحه اجتماعی خود نوشت، کمک‌های بشردوستانه استرالیا به افغانستان به پنج میلیون و ۱۱۵ هزار دالر رسیده است تا مجموع کمک‌های آن کشور به افغانستان به ۴۴ میلیون دالر برسد.

دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل از حمایت استرالیا از بودجه بشردوستانه برای مردم افغانستان تشکر کرد.

نهادهای بشردوستانه طی ماه‌های اخیر بارها به دلیل کمبود منابع مالی نگرانی خود را ابراز داشته‌اند.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل نیز در ابتدای ماه جاری اعلام کرد که با کاهش بودجه یک میلیون مادر و کودک افغان از دریافت کمک غذایی محروم می‌شوند.

افزایش کمک استرالیا می‌تواند بخشی از این نیازها را تامین کندو نهادهای بشردوستی امیدوارند دیگر کشورها نیز کمک‌های خود را افزایش دهند.

این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های سنگین طالبان علیه مردم افغانستان به ویژه زنان، جامعه جهانی بخش زیادی از کمک‌های خود را به این کشور متوقف کرده است.

دکمه بازگشت به بالا