افغانستاناقتصادزندگی

برنامه جهانی غذا: زنان بیشترین هزینه را برای کاهش کمک‌ها در افغانستان می‌پردازند

برنامه جهانی غذا در افغانستان از کاهش شدید بودجه برای ارایه کمک‌های بشردوستانه خبر داده و گفته که بیش از 1 میلیون مادر و کودک دیگر از کمک تغذیه برخوردار نیستند.

این برنامه روز دوشنبه، دهم میزان در صفحه اکس خود نوشته است که «زنان بیشترین هزینه را برای کاهش کمک‌ها در افغانستان می‌پردازند.»

به گفته این نهاد، بیکاری و اعمال ممنوعیت کار زنان بیش از ۴ میلیون مادر و کودک را دچار سوءتغذیه کرده و بیش از ۱ میلیون مادر و کودک به دلیل کمبود شدید بودجه دیگر از کمک تغذیه برخوردار نیستند.

زنان همچنان بنابه ممنوعیت کار و سایر محدودیت‌هایی که از سوی طالبان اعمال شده، گزینه‌های محدود برای امرار معاش دارند و نیازمندی آنان در این شرایط به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است.

سیندی مک‌کین، ریس اجرایی برنامه جهانی غذا اخیرا به کمبود امکانات اشاره کرده و فاش کرده بود که برنامه جهانی غذا تنها در شش ماه گذشته کمک غذایی به ۱۰ میلیون نفر در افغانستان را متوقف کرده است.

برنامه جهانی غذا گفته که افغانستان را ترک نمی‌کند اما تاکید کرده که به بودجه برای ارایه کمک به مردم افغانستان نیاز دارند.

تقریبا ۲۰ درصد از افرادی که برنامه جهانی غذا به آنها کمک می‌کند، زنان سرپرست خانوار هستند که با محدودیت‌های اجتماعی و بحران اقتصادی روبرو شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا