افغانستانجهان

مسعود: مقاومت مسلحانه بالاى ما تحميل شده است

رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پارلمان اروپا گفت که مقاومت مسلحانه بالاى ما تحميل شده است كه تا تمكين طالبان به خواست‌هاى مردم افغانستان و برقراری يك نظام برآمده از اراده مردم ادامه خواهد يافت.

به سلسله تلاش‌هاى پيگير براى تامين آزادى و عدالت در افغانستان، هيئت عالی‌رتبه جبهه مقاومت ملى افغانستان به رهبرى احمد مسعود، ديروز از پاريس به استراسبورگ سفر نموده و مورد استقبال گرم پارلمان اروپا، شهردار استراسبورگ و ساكنان شهر به شمول عده‌اى كثيرى از هموطنان قرار گرفت.

رهبر جبهه مقاومت ملى، طى يك ديدار ويژه با اعضاى پارلمان اروپا گفت كه ٢٢ سال قبل احمد شاه مسعود فرمانده مقاومت اول به دعوت رئيس پارلمان اروپا به اين شهر آمد و جهان را از خطر بزرگ تروريزم هشدار داد. امروز متاسفانه يك بار ديگر كشور ما به مركز تروريزم و تهديد جدى به صلح و ثبات منطقه و جهان تبديل شده أست. هرگونه تعامل بيرونى با طالبان بايد مشروط به شناسايى درونى توسط مردم افغانستان از راه های قابل قبول باشد. هيچ‌گونه تعامل بيرونى نميتواند به طالبان مشروعيت داخلى بدهد.

رهبر جبهه در يك نشست فوق العاده ديگر با گروه بزرگ پارلمانى “محافظه كاران و اصلاح طلبان” گفت: “مقاومت مسلحانه بالاى ما تحميل شده است كه تا تمكين طالبان به خواست‌هاى مردم افغانستان و برقراری يك نظام برآمده از اراده مردم ادامه خواهد يافت.” ايشان افزودند كه وقتى آزادى‌هاى مردم زير حمله قرار می‌گيرد، بايد دموكراسى‌هاى جهان در كنار مردم ما قرار بگيرند تا با دشمنان شان تعامل بی‌مورد كنند.

متعاقباً، رهبر جبهه مقاومت و هيئت همراه شان به شهردارى استراسبورگ رفته و با شهردار خانم جين برسيگيان ملاقات نمود. شهردار استراسبورگ به رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خوش آمديد گفته، اظهار داشت كه در كنار مردم افغانستان، مخصوصاً زنان و دختران قرار دارند و تلاش دارند تا با مهاجرين تازه وارد افغانستان كمك نمايند. در ختم این ملاقات، رهبر جبهه با شمار كثيرى از ساكنان شهر استراسبورگ به شمول هموطنان عزيز ما كه در شهردارى جمع شده بودند، ديدار به عمل آورده و آنان را در جريان تحولات كشور قرار داد.

شام ديروز، رهبر جبهه و هيئت همراه شان به تالار بزرگ مجلس نمايندگان پارلمان اروپا رفته و بحث آن مجلس را پيرامون وضع حقوق بشر در افغانستان استماع نمودند. اعضاى پارلمان طى سخنرانى‌هاى شان ورود رهبر جبهه را خيرمقدم گفته و حمايت همه جانبه شان‌را از ايستادگى و مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان اظهار داشتند كه جبهه مقاومت ملی به نمايندگی از مردم، از اين اعلام همبستگی تشكری نمود و هر دو طرف بر ادامه همكارى‌های مشترک برای بهبود وضع موجود تاكيد كردند.

قرار است امروز اتحاديه اروپا قطعنامه‌اى را پيرامون نقض حقوق بشری در افغانستان، به ويژه آزار و اذيت مامورين حكومت پیشین صادر نمايد.

دکمه بازگشت به بالا