آموزشافغانستانجهان

پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در افغانستان را با تصویب قطع‌نامه‌ی محکوم کرد

پارلمان اروپا با تصویب قطع‌نامه‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده و گفته است که از زمان تسلط امارت اسلامی بر افغانستان، موارد نقض حقوق بشر در این کشور به‌گونه‌ی تصاعدی افزایش یافته است.

پارلمان اروپا این قطعنامه را به‌روز پنج‌شنبه، ۱۳ میزان با ۵۱۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع تصویب کرده است.

در قطع‌نامه‌ی پارلمان اروپا درباره‌ی افغانستان آمده است که از زمان تسلط دوباره‌ی امارت اسلامی بر این کشور، موارد نقض حقوق بشر افزایش یافته است.

پالمان اروپا در قطعنامه‌اش سرکوب زنان و دختران، سیاست آپارتاید جنسیتی و هدف قراردادن سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان عنوان کرده‌است.

در قطع‌نامه آمده است که مقام‌ها و اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان در معرض بازداشت، شکنجه و قتل فراقانونی قرار دارند.پارلمان اروپا همچنان آزار و اذیت مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی را به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای محو آنها از افغانستان خوانده و محکوم کرده است.

نمایندگان پارلمان اروپا از امارت اسلامی خواسته‌اند که محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان و دختران را لغو و تعهد عفو عمومی‌شان را به‌گونه‌ی کامل اجرا کند.نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته‌اند که حمایت خود را از جامعه مدنی افغانستان، از جمله با تمویل کمک‌های ویژه و برنامه‌های حفاظتی افزایش دهند.

دکمه بازگشت به بالا