افغانستانپناهندگانزندگی

سازمان‌های پناهندگان خواهان لغو تصمیم اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان شدند

در ادامه واکنش‌ها مبنی بر اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و برخی دیگر سازمان‌های بین المللی مهاجرت از پاکستان خواسته‌اند تا به حمایت از مهاجران که با تهدید احتمالی مواجه هستند ادامه دهد.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سازمان ملل روزشنبه، پانزدهم میزان با نشر اعلامیه‌ای مشترک از دو اداره سازمان ملل از همه کشور‌ها خواسته‌اند تا اخراج اجباری پناهجویان افغانستان را متوقف کنند.

در اعلامیه‌ای “UNHCR” و “IOM” آمده است که افغانستان با چالش های زیادی در زمینه حقوق بشر به ویژه زنان و دختران مواجه است و چنین تصمیمی عواقب ناگواری را برای همه کسانی که مجبور به ترک کشور خود شده اند، خواهد داشت.

به گفته این سازمان مهاجران برگشت کننده با تهدیدات امنیتی جدی مواجه بوده و از پاکستان خواسته تا شرایط را برای بازگشت داوطلبانه افغان‌ها بدون هیچ گونه فشار و به شیوه‌ای آبرومندانه فراهم کند.

سازمان ملل از همکاری با پاکستان برای ایجاد مکانیسم جامع پایدار برای ثبت نام اتباع افغانستان اطمینان داده تاکید کرده که بازگرداندن اجباری این مهاجران می تواند منجر به نقض جدی حقوق بشر شود.

این در حالی است که واکنش‌های جهانی مبنی اخراج ۱.۷ میلیون مهاجر افغانستان از پاکستان افزایش یافته است.

پیش از این نیز نهاد‌های حقوق بشری در پاکستان و افغانستان خواهان لغو تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان شده بوده‌اند.

 

دکمه بازگشت به بالا