افغانستان

طالبان مدعی شد؛ خدمات کنسولی در لندن و وین فاقد اعتبار است

وزارت امور خارجه طالبان امروز اعلام کرد که از این پس خدمات کنسولی سفارتخانه‌های افغانستان در لندن و وین به دلیل عدم هماهنگی و شفافیت این سفارتخانه‌ها با وزارت خارجه این گروه، فاقد اعتبار خواهد بود.

این دو سفارتخانه تاکنون توسط دیپلمات‌های دولت پیشین اداره می‌شده و هنوز به اطلاعیه امروز وزارت خارجه طالبان واکنشی نشان نداده‌اند.

این در حالی است که پیش‌تر سفارتخانه‌های افغانستان در هلند و اسپانیا اعلام کرده بودند برای حل چالش‌های کنسولی با وزارت خارجه طالبان هماهنگی دارند.

پس از سرنگونی دولت پیشین، تعدادی از سفارتخانه‌های افغانستان در خارج به طالبان واگذار شد اما برخی دیگر همچنان تحت کنترل دیپلمات‌های دولت قبلی قرار دارند.

از طرفی، شورای جهادیان و دیپلمات‌های پیشین افغانستان نیز طی نامه‌ای خواستار تعلیق شدن فعالیت سرپرست سفارتخانه افغانستان در اسپانیا، به دلیل فرمان بردن از طالبان شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا