نگاه‌ها

داود تره خیل قاتل معترضان «رستاخیزتغییر»

 

عطا نور مجبور است که در تالاری مفشن روی شانه قاتل فعالان مدنی رستاخیز چپن بیاندازد.

مشارالیه اکنون از دور رقابت با مارشال دوستم و احمد مسعود خارج شده و رقابت معکوس و مثبت!! برای بقا ( به هرطریق ممکن) با امرالله صالح را شروع کرده است.

وی اکنون مدعی است که بیرق جمیعت اسلامی ( دورۀ جهاد) بیرق ملی افغانستان است! او فکر می کند که محافظه کاران از موضع گیری اش خوشحال می شوند. مرتکب شدن اشتباه سیاسی کار آسان است؛ اما جبران آن سخت است.
نکته یی دیگرمرتبط به داود تره خیل:

محمد علم ایزد یارمعاون مجلس سنا درشرح حادثۀ قتل پسرش سالم ایزدیار دربرنامه حسنا رحیمی درتلویزیون طلوع، اصلاً از داود تره خیل، گل نبی احمدزی و جنرال اختر درکشتن سالم ایزد یار و دیگرفعالان رستاخیز نام نمی برد. چهارسال تمام، جمهوری سه نفره از پیگرد پروندۀ قتل تحاشی می جوید و می گوید مشغول تحقیق هستیم!

همه چیز روشن است؛ چیزی هم پنهان نیست. ایزدیار از چی می ترسد؟ مطمئن باشد که کسی او را از مجلس سنا معزول نمی تواند و خانه یی را که درترکیه خریده است را کسی از او نمی گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا