افغانستان

جنگ درآقچه/ احمد ایشچی به طالبان پیوسته است

جناب بکتاش خان فرزند احمد ایشچی حامی طالبان آقچه وکلای جوزجان موجود در پارلمان مخصوصا شما به هیچ وجه ازاهالی شرافتمند آقچه نمایندگی کرده نمیتوانید چون که با مردم وجغرافیه آقچه ومردم عزتمندش هیچ نوع بلدیت شناخت کافی ندارید.
دوما خبر دارید پدرتان آغای احمد ایشچی با قاریصاحب حفیظ که یکی از چهرهای برجسته طالبان درآقچه است ارتباط تنگا تنگ دارد وحتی برادر تان باتور ایشچی با قمندان گارد بابر برادرتان که بنام جنت گل است مسول تامین ارتباطات شمایان میباشد وحتی پدرتان می خواست توسط حلقات طالبان یک تانکر بم به شمول ۱۰ تن انتحاری راکه مستقیم ازکویته رهبری میشد به شبرغان آورده اشخاص مهم را ترور کند که به فضل خداموفق نشد.
من به عنوان یک تن از اهالی آقچه پدرتان را در قتل فرزندان آقچه مرحوم یوسف قمندان ومرحوم مرتاض قمندان وآق محمد قمندان واخلال نظم و امنیت آقچه متهم میدانم اگر خواهان سند باشید درحضورمطبوعات دراختیار تان قرار بدهم.
والسلام
مولوی بحرالدین جوزجانی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا