جهاننگاه‌ها

ساخت پایگاه نظامی آمریکا در خاک پاکستان بخود جنبه عملی گرفته است

با وجود اینکه بعضی ها از ساختن پایگاه امریکایی ها در مناطق قبایلی پاکستان در منطقه شلوزان کرم ایجنسی، اظهار نظر میکنند و بعضی ها هم ملاحظاتی دارند.
به هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم ساختن پایگاه در خاک پاکستان بخود جنبه عملی گرفته است و کار آن ادامه دارد.
به عقیده من بودن امریکا در افغانستان و یا پاکستان چندان تفاوت خاص نداشته و ندارد چون هدف امریکایی ها تنها حضور شان در منطقه است.
با وجود اینکه امریکایی ها و ناتو میگوید که ما افغانستان را ترک میکنیم ولی امریکا با در نظرداشت مجبوریت های بین المللی و عمق استراتیژیک خویش نمی خواهد و نمیتواند منطقه را به این ساده گی به حریفان سنتی و استراتیژیک خویش رها کرده شکست را قبول و عقب نشینی را ترجیح دهد ، پس میخواهد ،هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد .
یعنی هم بینی خمیری برای طالبان درست کند و بنام بیرون شدن از افغانستان دوباره بالای بام افغانستان بنشیند و هم بتواند در مسایل مهم منطقه اعمال و نفوذ کند. امریکا همیشه بازی موش و پشک را انجام میدهد و هیچ وقت سیاست آنها روشن نبوده و نیست، و کسی هم نمیداند که بعد از خروج از افغانستان چه میخواهد چه میکند و پایگاه را بخاطر چه میسازد. یعنی در کل اهداف دراز مدت امریکایی ها را در منطقه هیچ کسی نمیداند !
همچنان برای پاکستانی هم ساختن پایگاه امریکایی ها در خاک شان هیچ تفاوتی نمیکند چون سالها تجربه دادن پایگاه نظامی برای امریکایی ها را دارند و برای خود چندان دشوار و درد سرساز نمیدانند، در سالهای نخست تاسیس این کشور در یک تفاهم با ایالات متحده امریکا نخستین گروه نظامیان امریکایی در کمپ بدبیره جای داده شد و نخستین پایگاه امریکایی ها در منطقه ایجاد گردید.
بناً به این نتیجه می رسیم که برای پاکستانی ها هم دادن پایگاه برای امریکا، انگلیس و کشور های دیگر فرقی نمیکند فقط آنچه را که برای خود مهم میدانند منافع خود شان است.
حالا دیده شود که گروه طالبان مخصوصاً مولوی فضل الرحمن، مولوی سراج الحق پسر سمیع الحق و سایر گروه های تند رو مذهبی دیگر که در افغانستان فتوا صادر میکردند حالا چه فتوای صادر خواهند کرد؟ و این عمل پاکستان را چی گونه میتوانند توجیح و تحمل کنند که بار ها خاک پاکستان را سر زمین مقدس و مقر دارالافتاح شان میدانستند و پاکستان را سرزمین میدانستند که تمام سران شان از آنجا موقف های بزرگ مذهبی بدست آورده اند و از آنجا تغذیه مذهبی شده اند و بار بار از آن منحیث خانه دوم خود یاد کرده اند آیا علیه پاکستان فتوا صادر خواهند کرد یا در بدل دالر از فتوا صرف نظر میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا