افغانستاننگاه‌ها

فرید ته ینج، ناف فساد در وزارت اموراجتماعی؛ سمیر، مشاورمعین امور کار در وزارت امور اجتماعی به کانادا گریخت!

سمیر مشاور معین امور کار در وزارت کار و امور اجتماعی که قبلن کارمند قرار دادی بود و امسال قراردادش تمدید نشده است و به لحاظ قانونی کدام مسئولیت رسمی در وزارت کار و امور اجتماعی ندارد، توسط فرید تهینج برادر وزیر کار و امور اجتماعی بعد از اخذ مبالغ هنگفت به برنامه‌ی ارتقای ظرفیت که برای کارمندان رسمی دولت است به سفر ایالات متحده‌ی امریکا فرستاده شده است.
سمیر که با دادن رشوه به فرید تهینج به امریکا رفته بود، از امریکا به کانادا فرار نموده و در آن کشور درخواست پناهندگی داده است.
اسناد و شواهد رسیده به گزارش‌نامۀ افغانستان حاکی از آن است که برادر کوچک وزیر کار و امورداجتماعی فرید تهینج به صورت علنی از کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی اخاذی و رشوه‌ستانی می‌کند.

تفاوت میان کارهای غیرقانونی و‌ مفسدانه‌ی برادرِ وزیر کار و امور اجتماعی و برادرِ وزیر صحت عامه در چیست؟
برادر وزیر صحت عامه را به خاطر افشا شدن یک نوار صوتی به ده سال حبس محکوم گردید و برادرش عثمانی را از مقام وزارت برطرف کردند اما از اخاذی، رشوه‌ستانی و اعمال غیرقانونی برادر وزیر کار و امور اجتماعی هیچ ارگانی پرده بر نمی‌دارد و خم بر ابرو نمی‌آورد. به این می‌گویند سیاست یک بام و دو هوا در دولت دوسره‌ی به اصطلاح وحدت ملی.

پس از آمدن بشیر احمد تهینج به مقام وزارت کار و امور اجتماعی این نهاد مهم دولتی به کانون فساد و اختلاس و فساد اداری و مالی مبدل گردیده است.

در تازه‌ ترین رویداد ریاست مبارزه با فساد اداری دادستانی کل به سندی دست یافته است که فرخ امیری رئیس منابع بشری وزارت کار و امور اجتماعی با همدستی و حمایت میوند رهیاب کمشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی چند سال پیش با اسناد تحصیلی جعلی به این مقام رسیده و تا کنون چهار ملیون و هشت هزار افغانی را به طور غیرقانونی معاش گرفته است. جالب این است که چهار ماه قبل فرخ امیری برای اشتراک در رقابت برای رسیدن به چوکی ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه ثبت نام کرده بود اما کمیسیون اصلاحات‌ اداری ناگهان‌ متوجه شده بود که فرخ امیری با اسناد جعلی تحصیلات دانشگاهی ثبت نام کرده است.

با افشا شدن این رسوایی، میوند رهیاب کمشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که حمایتگر و از اقارب فرخ امیری بود به ترکیه فرار کرد و در آن کشور پنهان گردید.

حالا ریاست مبارزه با جرایم سنگین با فرستادان استعلام‌های متعدد از فرخ امیری بازخواست کرده و پرسیده است که بر بنیاد کدام اسناد و مدارک قانونی در بست ریاست‌ منابع بشری وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده است.

در طی چهار سالی که فرخ امیری رئیس منابع بشری وزارت کار و امور اجتماعی بوده، به بیش از صد نفر بدون طی مراحل قانونی معاشات بلندی داده شده است که این موصوع نیز تحت بررسی ریاست جرایم سنگین است.

در چند روز آینده احتمال دارد که در تالار جلسات ولسی جرگه چند فایل دیداری و شنیداری که فساد گستره در وزارت کار را افشاد می‌دارند، به نمایش گذاشته شود.

کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه به‌ چند فایل دیداری و شنیداری دست یافته است که وزیر کار و امور اجتماعی بشیر احمد تهینج را در حال دریافت رشوه از هوشمند روهگر رئیس قبلی تدارکارت وزارت کار و امورداجتماعی حفیظی کارمندان آن وزارت نشان می‌دهد. جالب این که پول‌هایی را که بشیر احمد تهینج دریافت کرده همه نشانی شده از سوی امنیت دولتی و جرایم سنگین بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا