افغانستاناقتصادزندگی

برنامه جهانی غذا: ۱۵ میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذای رو به رو هستند

برنامه جهانی غذا اعلام کرده که ۱۵ میلیون تن در افغانستان برابر با یک سوم جمعیت نمی دانند وعده بعدی غذای شان از کجا می آید که زمین لرزه‌های مرگبار در هرات سطح این نیازمندی‌ها را افزایش داده است.

این دفتر روزدوشنبه، بیست‌وچهارم میزان به مناسبت روزجهانی غذا با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که مردم افغانستان به حمایت فوری نیاز دارند.

برنامه جهانی غذا تاکید کرده که « در روزجهانی غذا به دنیا یادآوری می کنیم که در افغانستان ۱۵ میلیون نفر نمی دانند وعده بعدی غذایی شان از کجا می آید. یعنی یک سوم حصه‌ی جمعیت.»

به گفته این سازمان زمین لرزه رسیدگی به بحران اقتصادی و کمک به مردم افغانستان در زمستان آینده با کمبود بودجه مواجه بود که زمین لرزه مرگبار در هرات چالش‌ها و نیازمندی‌های مردم را بیشتر ساخته است.

پیش از این نیز نهاد‌‌های کمک رسان به افغانستان از افزایش سطح نیازمندی‌های مردم افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه و کمبود بودجه در کشور هشدار داده‌اند.

این در حالی است که زمین لرزه‌ی ویرانگر غرب کشور که منجر جان باختن بیش از دو هزار و ویرانی صد‌ها خانه در هرات شد به سطح نیازمندی‌های بشردوستانه در کشور تشدید بخشید.

دکمه بازگشت به بالا