افغانستانپناهندگانزندگی

بیش از ۵۰۰ خانواده‌ی مهاجر افغانستان از پاکستان برگشته‌اند

در ادامه روند برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار اعلام کرده که ۵۳۴ خانواده‌‌ی مهاجر افغانستان از پاکستان برگشته‌اند.

این ریاست روز سه‌شنبه، بیست‌وپنجم میزان با نشر خبرنامه‌ای گفته که این مهاجران به تاریخ (بیست‌چهارم میزان) از طریق مرز تورخم وارد کشور شده‌اند.

بر اساس گفته‌های ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار۵۳۴ خانواده که شامل سه هزار و ۳۲ تن میشوند پس از ثبت اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان معرفی شدند.

ازسوی‌هم مسوولان امارت اسلامی در اسلام قلعه اعلام کرده‌اند که سه هزار و ۱۶۵ مهاجر افغانستان به تاریخ (بیست‌وچهارم میزان) از ایران به کشور برگشته‌اند.

به گفته آمر سرحدی ایران ۳۰۴ مهاجر نیازمند برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شده‌اند.

گفتنی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امارت اسلامی نیز از برگشت ۳۸۴ خانواده‌ی مهاجر افغانستان از پاکستان به گونه‌های اجباری ودواطلبانه خبر داده است.

این در حالی است که به رغم واکنش‌ها مبنی بر اخراج مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان روند برگشت و اخراج مهاجران از این دو کشور در حال افزایش است.

گفتنی است که وزارت داخله پاکستان هشدار داده که تمام شهروندان خارجی بدون اسناد قانونی به شمول مهاجران افغانستان در این کشور تا اخیر ماه اکتوبر این کشور را ترک کنند در غیر آن اخراج خواهند شد.

دکمه بازگشت به بالا