افغانستانفن‌آوریهنر

مدال نقره فرست گلوبل رباتیک دختران افغانستان؛ نوید امید برای آینده مجهول دختران کشور

قیس رحیمی: تیم رباتیک دختران افغانستان، موفق شد مقام دوم (مدال نقره) شجاعت و مقام چهل و یکم ساخت ربات بین 190 کشور اشتراک کننده در رقابت های جهانی فرست گلوبل سال 2023 را بدست آورد.

رقابت های جهانی فرست گلوبل همه ساله با حضور هزاران دانش‌آموز زیر سن هجده سال از سراسر دنیا در یک کشور برگزار می‌شود، امسال سنگاپور میزبان برگزاری این رقابت ها بود.

موضوع اصلی فرست گلوبل امسال انرژی قابل تجدید (هیدروژن) و تاثیر آن بر آینده زمین بود. تیم رباتیک دختران افانستان در این رقابت ها با چهار دانش‌اموز از (سویدن و کانادا) و دو رهنما اشتراک کرده بوند. این تیم در پایان موفق شدند مقام دوم (مدال نقره) شجاعت و مقام چهل و یکم ساخت ربات بین 190 کشور حاضر در این رقابت را بدست آورند.علی مهربان، ترنر تیم رباتیک افغانستان، گفته که «اعضای دیگر تیم که در افغانستان هستند و یا تازه مهاجر شده اند، به دلیل عدم دریافت مجوز سفر، از اشتراک در این رقابت ها باز مانده اند.»

آقای مهربان افزوده که« دختران افغانستان با وجود محرومیت از تحصیل، عدم حمایت مالی، ممنوعیت از سفر و عدم دسترسی به امکانات آموزشی توانستند مدال‌نقره این رقابت‌ها را بدست آورند. »

او همچنان از دختران افغانستان خواسته که «ناامید نباشند، زیرا بدست آوردن این مقام در رقابت های جهانی نشان می دهد که دختران افغانستان دختران با استعدادی هستند و در صورت فراهم شدن امکانات، نقش مهمی در باسازی و آینده کشور خواهند داشت.»

تیم رباتیک دختران افغانستان با همکاری اعضای این تیم در خارج و داخل از افغانستان توانست رباتی بسازند که قابلیت حرکت، جمع آوری انرژی قابل تجدید، ذخیره و پرتاپ آن انرژی را داشته باشد.

تیم رباتیک افغانستان در سال 2017 ایجاد شد که از آن زمان تا اکنون در رقابت های مختلف اشتراک کرده و جوایز متعددی به دست آورده اند.

دکمه بازگشت به بالا