افغانستانپناهندگان

اخراج و برگشت؛ 6 هزار مهاجر از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند

در ادامه اخراج شهروندان افغانستان از کشور ایران و پاکستان وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان حکومت سرپرست اعلام کرده است که طی یک روز گذشته 6 هزار شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور برگشته ‌اند.

خبرگزاری باختر روز چهار‌شنبه،بیست‌و ششم میزان به نقل سخنگوی وزارت امور مهاجرین گفته است که 6 هزار مهاجر اهل افغانستان در کشور های ایران و پاکستان به صورت دوطلبانه و اجباری به کشور برگشت نمئودند.

با این حال عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت افزوده است که از این میان 3 هزار و 243 نفر از کشور ایران به شکل داولبانه و اجباری برگشت نموده اند که 324 تن آنان نیاز مند کمک می‌باشند.

آقای حقانی افزوده است که 486 خانواده شامل 2هزار و 728 نفر از پاکستان به کشور برگشت داده شده است.

گفتنیست که شماری از این مهاجران جهت اخذ کمک به دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

این درحالی است که پیش از این پاکستان و ایران اخیرا اعلام کرده بودند که تمام اتباع افغانستان که بدون مدرک قانونی وارد این کشورها شده اند را اخراج خواهند کرد.

هر چند این تصمیم با واکنش‌های ملی و بین‌المللی همرا بود و اما روند اخراج شهروندان اهل افغانستان ادامه دارد.

 

دکمه بازگشت به بالا