حقوق بشر

افسران سابق در افغانستان: طالبان 200 افسر سابق از جمله قضات را در 2 سال کشتند و در زندان‌ها شکنجه کردند

 

گزارش از: نصیره احمدی

طالبان پس از تصرف قدرت افغانستان، مردم افغانستان را به شدت شکنجه کرده است. محدودیت های زیادی برای زنان افغان اعمال شده است. دو سال از تصرف افغانستان توسط طالبان می گذرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد در یکی از گزارش های خود به افشاگری تکان دهنده ای پرداخته است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، پس از روی کار آمدن طالبان، بیش از 200 مقام شاغل در دولت سابق افغانستان به قتل رسیده اند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در اولین گزارش خود از زمان تسلط طالبان در دو سال پیش، 800 مورد نقض جدی حقوق بشر از جمله دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن اجباری را فهرست کرده است.

صدها نفر در بازداشت کشته شدند

بر اساس این گزارش، طالبان پس از به دست گرفتن قدرت، پرسنل نظامی سابق، پرسنل پلیس، افسران اطلاعاتی و قضایی را به شدت هدف قرار داده اند. در این گزارش آمده است که کشته شدگان ابتدا بازداشت شدند. پس از آن عده ای به بازداشتگاه ها برده شدند و در بازداشتگاه کشته شدند. در حالی که دیگران به مکان های نامعلومی برده شدند و کشته شدند. از این میان اجساد برخی از کشته شدگان یا دور انداخته شد یا به اعضای خانواده آنها تحویل داده شد.

بیشتر موارد در کابل، قندهار

بر اساس این گزارش، چنین حوادثی در تمامی استان ها دیده شده است. اما تنها چند تن دیگر در ولایات کابل، قندهار و بلخ هدف قرار گرفته اند. ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که گزارش یوناما تصویری تلخ از رفتار با افراد مرتبط با دولت سابق و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور را نشان می دهد.

بسیاری از کارمندان سازمان ملل نیز مفقود شده اند

بر اساس این گزارش، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، افراد شاغل در سازمان ملل نیز به شدت شکنجه شده اند. برخی را به زور زندانی کردند، بستند و کتک زدند، در حالی که برخی را شکنجه کردند، مثل اینکه آنها را چند روز در یک جا بایستند. بر اساس این گزارش، حتی امروز نیز بسیاری از کارمندان سازمان ملل مفقود شده اند.


*این گزارش خبری با حمایت روزنامه نگاران برای حقوق بشر «JHR» تهیه شده است.

 

دکمه بازگشت به بالا