اقتصادپناهندگان

لیلام ۱۴ میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی طالبان اعلام کرده که فردا یکشنبه مبلغ ۱۴ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند.

دفتر مطبوعاتی بانک مرکزی طالبان با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که این بانک مبلغ 14 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز یکشنبه، ۳۰ میزان به طور لیلام به فروش می رساند.

بانک مرکزی طالبان افزوده که از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا می نماید، تا در این داوطلبی اشتراک نمایند.

‏این بانک گفته است که برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شان را الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.

در خبرنامه بانک مرکزی آمده است: “در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برندگان داوطلبی مکلف اند تا در مدت معینه، پول ذمت خویش را یکبار بطور نقد تحویل بانک مرکزی افغانستان نمایند.”

گفتنی است که بانک مرکزی طالبان به منظور حفظ ثبات پول افغانی در مقابل دالر هر از گاهی میلیون ها دالر را لیلام می کند.

دکمه بازگشت به بالا