آموزشافغانستان

طالبان: گزارش بازرس ویژه آمریکا حقیقت ندارد

معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد گزارش اخیر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان دور از حقیقت است.

اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) پیش‌تر در گزارشی اظهار داشت: حکومت کابل به طور غیرمستقیم به کمک‌های آمریکا به بخش آموزش دسترسی دارد.

«بلال کریمی»، معاون سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان در واکنش به گزارش سیگار گفت: یافته‌های این گزارش دور از واقعیت است و حقیقت ندارد.

«جان سپکو»، سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش 37 صفحه‌ای آورده بود پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شمار ثبت‌نام کنندگان برنامه‌های تحصیلی دانشگاه‌های خصوصی افغانستان 50 درصد کاهش داشته است.

سیگار افزود: سیاست‌های آموزشی حکومت طالبان نیز سبب کاهش ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس شده است.

با این حال، بلال کریمی تأکید کرد: «اظهارات اداره سیگار درباره مسائل افغانستان دور از واقعیت است. حکومت افغانستان تمام مسائل و اموراتی که در افغانستان جریان دارد را بر اساس اصول و منافع این کشور تنظیم می‌کند».

دکمه بازگشت به بالا