افغانستان

گزارش سازمان ملل: سرکوب، بحران و زلزله نگرانی های حقوق بشر در افغانستان را عمیق تر می کند

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان روز سه شنبه گزارشی را در مورد وضعیت افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر با بسیاری از چالش‌های مبرم مواجه است که به دلیل سیاست‌های سرکوب‌گر طالبان، فرهنگ فراگیر معافیت از مجازات، بحران انسانی و اقتصادی جاری، زلزله‌های ویرانگر اخیر، و در آینده نزدیک، وضعیت حقوق بشر بدتر شده است. تهدید بازگشت های غیرارادی گسترده
«افغانستان با همگرایی چالش‌ها، از جمله بدتر شدن وضعیت حقوق بشر به دلیل سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه طالبان، فرهنگ معافیت از مجازات، بحران انسانی و اقتصادی جاری، زلزله‌های مرگبار اخیر، و احتمال بازگشت‌های غیرارادی گسترده، مواجه است. در این گزارش آمده است که اقداماتی فوری برای جلوگیری از رنج بیشتر و بی ثباتی احتمالی در کشور و منطقه نیاز دارد.

گزارشگر ویژه با تاکید بر آسیب پذیری زنان، دختران، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، اقلیت های قومی و زبانی، افراد دگرباش جنسی، افراد دارای معلولیت، و مقامات سابق دولتی و پرسنل نظامی، نگرانی عمیق خود را درباره وخامت وضعیت حقوق بشر ابراز کرد. وضعیت وخیم است و حقوق و آزادی های این گروه ها در معرض تهدید شدید قرار دارد.

در همین حال، زمین لرزه های اخیر در هرات شرایط آسیب پذیر جوامع افغان را تشدید کرده است. کمک جامعه بین‌المللی برای کاهش درد و رنج آسیب‌دیدگان این بلایای طبیعی ضروری است.

با وجود تضمین‌ها، بنت بر فرهنگ معافیت از مجازات برای شکنجه، رفتار غیرانسانی در مراکز بازداشت و نقض حقوق بشر علیه مقامات دولتی و پرسنل نظامی سابق تاکید کرد. پاسخگویی در قبال این جنایات بسیار مهم است.

گزارشگر ویژه بر لزوم از سرگیری تحصیل برای دختران فراتر از کلاس ششم و آموزش عالی زنان تأکید کرد. تعلیق این فرصت های آموزشی توسط طالبان، حتی اگر به طور موقت اعلام شود، نوعی آزار و اذیت جنسیتی و جداسازی است که شایسته بررسی بیشتر است.

سیاست طالبان در محدود کردن تمرکز آموزش به آموزه‌های دینی، مشابه آموزش «مدرسه‌ای»، با محدود کردن دسترسی کودکان به آموزش جامع، خطراتی را به همراه دارد. همراه با بیکاری و فقر، این سیاست می تواند رادیکالیسم را تقویت کند، خطر تروریسم داخلی و بی ثباتی منطقه ای را افزایش دهد.

در حالی که برخی از روزنامه نگاران آزاد شده اند، بنت نسبت به تأثیر وحشتناک این دستگیری ها و کوچک شدن فضای مدنی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. آزادی بیان و چشم انداز رسانه ای قوی برای یک جامعه دموکراتیک بسیار مهم است.

گزارشگر ویژه از جامعه جهانی خواست که حقوق بشر را بر منافع ژئوپلیتیکی اولویت دهد و بر اهمیت دفاع از زنان و دختران افغان و اطمینان از اینکه حقوق آنها به حاشیه نرود، تاکید کرد.

بنابراین، افغانستان با یک بحران چند وجهی مواجه است که توجه و اقدام فوری جامعه جهانی را می طلبد. حفاظت از حقوق بشر، به ویژه برای گروه های آسیب پذیر، باید یک نگرانی اساسی باشد و تلاش ها برای رسیدگی به چالش های جاری در افغانستان باید با فوریت و قاطعیت دنبال شود.

دکمه بازگشت به بالا