اسپنتا: با ادبیات تسلیم و تضرع صلح تأمین نمی‌شود

رنگین دادفر اسپنتا؛ مشاور سابق امنیت ملی می‌گوید که به تغییر ادبیات «صلح و جنگ» در شرایط کنونی نیاز است و با ادبیات تسلیم و تضرع صلح تأمین نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری کوکچه، اسپنتا که روز دوشنبه، دهم جوزا، در نشستی زیر نام «هم اندیشی صلح کابل» صحبت می‌کرد، تأکید کرد که تجربه‌های صلح طلبی و توافق‌های صلح در جهان نشان می‌دهد که با ادبیات «تسلیم و تضرع» نمی‌شود به صلح رسید.

رنگین دادفر اسپنتا افزود که هر نوع مداراجویی در این شرایط آغاز تسلیمی است و اشاعه ادبیات تسلیم، خطرناک، روحیه‌شکن و آغاز پایان دولت جمهوری است.

به گفته او، در حال حاضر تغییر گفتمان غالب صلح و جنگ به طالبان سپرده شده است و حکومت انفعالی عمل می‌کند و موضع منفعل داشتن، ادبیات و موضع یک گروه در حال عقب‌نشینی و فراری است. او افزود که در چنین حالتی نمی‌شود به جز «اوراد تسلیم» سرود دیگری را زمرمه کرد.

مشاور اسبق امنیت ملی تأکید کرد که طالبان با بیان این که با حکومت مذاکره نمی‌کنند، در حقیقت دست‌آوردهای ۲۰ ساله کشور را نفی می‌کنند. به گفته او، طالبان جنگ‌جویان خود را برای محافظت پایگاه‌های به اصطلاح خودشان «صلیبون» فرستاده‌اند، اما نیروهای امنیتی را قتل عام می‌کنند.

رنگین دادفر اسپنتا تصریح کرد که این نوع سیاست به معنای غیررسمی‌سازی و دولت‌زدایی حقوقی و سیاسی است که تمام دست‌آوردهای مردم افغانستان را زیر سوال می‌برد.

او گفت، وقتی که روی موانع صلح صحبت می‌شود، باید به صراحت اعلام کرد که گروه‌های جنگ‌افروز و کسانی که نیروهای امنیتی را می‌کشند، مانع اصلی صلح هستند.

اسپنتا می‌گوید که درخواست قطع جنگ از سوی نیروهای امنیتی که از مردم دفاع می‌کنند، درست نیست. به گفته او، جنگ در افغانستان بر مردم تحمیل شده است.

او تأکید کرد که صف جمهوریت باید یک دست و متحد شود تا بتواند پیام واحد را از جانب مردم ارائه کند و به این ترتیب محتوا و شکل مذاکرات را تعیین کند.

رنگین دادفر اسپنتا در این نشست از روند صلح افغانستان انتقاد کرد و گفت که مذاکرات امریکا با طالبان به «غلط» به روند صلح معروف شد که روند «ناقص و مصدوم» بود.

او رهبران دولت و سیاسیون را مورد انتقاد قرار داد که به طرح امریکا خوش‌بین بودند و به جای اعتراض به این برنامه سیاست تسلیم‌پذیری را پیشه‌ کردند.

اسپنتا می‌گوید که رهبری دولت افغانستان با سیاست‌های اشتباه‌آمیز سبب جدایی مردم و حکومت شده است. به گفته او، افتراق قومی، گرایش‌های افراطی و انحصار در اعمال قدرت، سبب محصور و محدود شدن قدرت شده است.

او توضیح داد که در این حالت نهادها کارایی خود را از دست می‌دهد و حکومت از ارائه خدمات عامه عاجز می‌ماند.

به گفته اسپنتا، تبلیغ روایت دولت و طالبان در این شرایط مورد قبول مردم قرار نمی‌گیرد و در بهترین حالت مردم بی‌تفاوتی اختیار می‌کنند که برای جمهوری ویران‌گر است.

اسپنتا گفت که مردم قدرت خود را در حکومت نمی‌بینند و هر روز اقتدار، غیررسمی، غیر دولتی و خصوصی‌سازی می‌شود، اما قربانی‌ها تعمیم می‌شود.

در این نشست سایر سخنرانان نیز درباره روند صلح صحبت کردند. این نشست از سوی حزب ملت افغانستان تنظیم و برنامه‌ریزی شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا