نگاه‌ها

«اولین بار در جهان کشف داروی سکته قلبی»

با نقد و نظرات یک دکتور قلب و عروق

دو سه روز قبل، ویدیویی با نقد و نظرات آقای دوکتور نبیل پاکطین متخصص قلب و عروق را عزیزی برایم ارسال نمودند که واقعن برایم جالب افتاد. ویدیو در مورد کشف «داروی سکته قلبی» به وسیله ی یک دکتوربانوی هموطن مان تهیه شده است. این ویدیو میرساند که بیش از دوصد بیمار قلبی بدون عملیات، صرف با داروی متذکره توسط این دکتور خانم تداوی شده اند. آنچه جالب تر بود، تبصره های هموطنان در پای ویدیو میباشد که اکثریت قاطع با پیام های شادباش، افتخار و تبریکی و چه و چه آن را به تجلیل گرفته اند. اما نقد و نظرات جناب دکتور نبیل پاکطین، دکتر مستعد و با تجربه به حیث متخصص قلب و عروق در زمینه، بیشتر از همه قابل تامل، بحث و تحلیل علمی است. 

من از اهل دانش و نظر به ویژه در علوم طبی با درنظر داشت آموزه ها  و تجاربی که دارند، احترامانه متوقعم تا اظهارات بانوی هموطن مان را در ویدیو و همچنان نظرات آقای دکتور نبیل پاکطین را مورد کنکاش و پژوهش قرار دهند تا باشد که سایر هموطنان مان در افغانستان و بیرون ازان در روشنایی واقعیت های اصلی قرار گیرند.

بهتر خواهد بود تا پیش از مرور نقد و نظرات آقای دکتور پاکطین، نخست ویدیوی جالب حاوی این مدعای سخت بزرگ را ببینید؛ 

این هم نقد و نظرات محترم دکتور نبیل پاکطین:

“از طبابت مبنى برشواهد تا طبابت مبنى بر شوائخ( شیخ ها)، نبايد نادرستى  و  تقلب كارى  در طبابت به يك قانون مبدل گردد و  وسيله اى بازى با حيات انسانهاى افغانستان شود. 

 خطاب بر مسولين شوراى طبى، وزارت صحت عامه، امور فارمسى، دوا و غذا و انستيتيوت صحت عامه  افغانستان! 

 –  روزی افتخار من خواهد بود كه يك خواهر هم ميهن من به درجات عالى تحصيلى و دستآورد هاى عالى و معيارى حقيقى مسلكى برسد ولى پدر طبابت ( ابوعلى ابن سينا) گفته است : اگر براى يك كار غلط، هزار دليل درست بيآورى ، ميشود هزار و يك غلط ! به قول چرچيل: تا حقيقت بخواهد شلوارش را بپوشد، دروغ نصف دنيا را فرا گرفته است

 –  پرسش من ازين خواهر اينست كه متاسفانه مصاحبه كننده از نظر مسلكى نتوانست اين پرسش ها را بپرسد:

–  اين خواهر نتوانست درست تحصيلات خود را معرفى كند، تا صنف چند مكتب و دانشگاه و در كجا و چى و زير نظر كى ها درس خوانده است؟ 

–  چطور وزارت صحت عامه براى اين خانم اجازه ترايل را داده است؟ وزارت صحت عامه تحقيقات ابتدايى مدارك آزمايشگاهى اين دارو را ارزيابى كرده است كه اجازه ترايل تحقيقى  داده است؟ 

–  تمام مآخذ علمى و مشروعيت پژوهشى اين خانم شيخ صاحب است و بس، مگر حالا شيوخ تصميم گيرنده صحت و طبابت اند؟! 

–  اين خواهر  بار بار ميگويد كه جمهوريت اجازه اش نداد و امارت اجازه داد و خوب است، پس اينجا نحوه برخورد جمهوريت خيلى قانونمند  بوده است! 

–  اين خانم هيچ از نام اين دوا و تركيباتش نمي گيرد! 

 –  هيچ دارویی ولو گياهى بدون  ١٠٠٪؜ عوارض جانبى نيست، مگر اينكه بى اثر باشد. 

–  هيچ دارو  ١٠٠٪؜ كارا نيست، و در علم ١٠٠٪؜ اطمينان به اين حد وجود ندارد! 

–  كارخانه يا لابراتوار اين خانم كجاست؟ آيا تركيبات دارو يی؛ زير كدام شرايط كيمياوى و بيوفزيكى / بيوكيمياوى تهيه و ترتيب ميشوند. 

–  چيزى را كه اين خواهر ميگويد ولى قصداً آدرسش را غلط ميدهد كه تركيبات از  كانادا ، اوكراين و روسيه مى آيد و همواره اشاره به تركيه ، المان و ايران ميكند ولى  آنچه را كه مبهم ميگويد من كمى ميدانم كه  راجع به چين هيچ حرف نميزند؟

 – برداشت من به حدى شك اينست كه آيا اين دارو همان داروى  چينىايى #Tongxinluo است كه از سال ١٩٩٦ در چين براى  درمان  آنژين( خناق صدرى ) و سكته ها استفاده ميشود و مردم منحيث  supplemental آنرا از بازار خريدارى ميكنند!  آنكه فوق العاده با عوارض جانبى درد هاى شكم همراه است و هنوز در جهان تثبيت نشده است؟  اگر  دارو چينايى يا از هر كشور ديگر  كه باشد و آن را كه ازش نام نمي بريد و بنام خود جا ميزنيد اش، كشور مربوطه اگر خبر شود شما را محاكمه خواهند كرد و درين جا مسولين افغانستان پاسخگو خواهند بود! 

–  پس اين چه نوع دوا است كه براى چندين هدف Multipurposeاستفاده ميشود؟  

–  يك  شخص يا چند نفر مراجعين مصاحبه شونده بنابر هزار و يك دليل نميتواند استناد بر تداوى درست باشد. 

–  اين خواهر   ضد عمل هاى بايپاس قلبى و انجيوپلاستى حرف ميزند ولى  ازين روش  شاتوپلاستى  نمى گويد كه آيا حياتيت قلب بعد از داروى اين خانم چه ميشود؟!  وقتى كه بيماران را از پروسيجر هاى مطرح باز ميدارد؟ 

–  ايشان ميگويند كه ترايل خوب تير شد، اين چه قسم ترايل است كه خوب تير شد.؟

–  هنوز راجع به تعداد بيماران اطمينان ندارند، ولى ٢٠٠ نفر ميگويند، آيا مسولين كه در بخش  انستيتيوت صحت عامه استند اسناد تداوى  و تعقيب و Bias اين دو صد نفر را بازنگرى كرده اند؟ 

–  آيا تنها از داكتران فارغ التحصيل طب هفت اندر هفت پرده امتحانات اخذ ميشوند!؟ و فارغ التحصيلان طب هنوز هم اجازه تداوى و معالجه را ندارند. 

–  شوراى طبى كجاست، مصروف تدريس سيرت النبى است يا كه  این طور قضايا را هم كنترول ميكند؟ امور دوا و غذاى افغانستان چه ميكند؟ تنها متوجه شفاخانه ها است و يا اينطور وقايع را هم زير نظر دارد! و ديگر ادارات….؟

– اينطور رويكرد ها صد فيصد براى بيماران زيانبار است،  و تا به پرسش هاى علمی و فنی حتمی و حیاتی پاسخ ارايه نشود  از مردم عزيز ميخواهم كه از چنين اعلانات اجتناب كنند. 

 

 

دکمه بازگشت به بالا