افغانستاناقتصادپناهندگانجهان

هزاران کانتینر به مقصد افغانستان همچنان در بندر کراچی سرگردان هستند

به گفته مقامات اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و پاکستان، بازرگانان افغان با تاخیر مواجه هستند زیرا مقامات پاکستانی هنوز اجازه رهاسازی کالاهای گیر افتاده در بندر کراچی را نداده اند.

در سفر اخیر سرپرست وزارت بازرگانی افغانستان به پاکستان، مقامات پاکستانی با آزادسازی این کالا موافقت کردند. نقیب الله صافی، رئیس اجرایی اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و پاکستان گفت، با این حال، اجرای وعده داده شده هنوز آغاز نشده است.

وزارت صنعت و بازرگانی این تاخیر را تایید می کند و فاش می کند که پاکستان فعالانه روی طرحی برای تسهیل آزادسازی این کانتینرها کار می کند.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت تاکید کرد که اگرچه هنوز مجوز داده نشده است، اما پاکستان در تلاش است تا روند اجرایی را به زودی آغاز کند.

کارشناسان اقتصادی از دولت طالبان می‌خواهند که در حل مسائل تجاری بین دو کشور، به‌ویژه برای اطمینان از رهاسازی کالاهای سرگردان، اقدام قاطعانه انجام دهد.

علیرغم توافقنامه های تجاری موجود بین افغانستان و پاکستان، تاجران افغان همچنان در مسیر عبور از پاکستان با موانعی روبرو هستند و تقریباً 4000 کانتینر به مقصد افغانستان برای چندین ماه در بندر کراچی سرگردان مانده اند.

دولت پاکستان اخراج پناهجویان افغان را از اول نوامبر تشدید کرده است و در نتیجه بیش از 320000 مهاجر افغان به اجبار به افغانستان اخراج شده اند.

بخش قابل توجهی از کسانی که مجبور به بازگشت شده‌اند زنان و کودکان هستند که بحران انسانی را تشدید می‌کند، به ویژه با شرایط سخت زمستان.

بسیاری از عودت‌کنندگان به دلیل کمبود شغل، سرپناه و فرصت‌ها با آینده نامشخصی روبرو هستند که این امر باعث ایجاد نگرانی در مورد رفاه و بقای آنها در کشورشان می‌شود.

بعلاوه، محدودیت‌های تحصیلی برای کودکان دختر در افغانستان به چالش‌های پیش روی این عودت‌کنندگان آسیب‌پذیر می‌افزاید و نیاز به حمایت بشردوستانه را بیشتر نشان می‌دهد.

این وضعیت بر نیاز مبرم برای تلاش های بین المللی برای رسیدگی به وضعیت اسفبار پناهندگان افغان و ارائه کمک به کسانی که در این شرایط دشوار به افغانستان باز می گردند، تاکید می کند.

دکمه بازگشت به بالا