حقوق بشرزندگیویدئو

عواقب ازدواج در سنین پایین؛ آغاز زندگی تلخ هزاران دختر جوان

تهیه شده توسط: علی احمد برات

طبق ماده 70 قانون مدنی افغانستان، سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده است.

ماده 71 (فرع 1) حق ازدواج دختر را قبل از رسیدن به سن 16 سالگی به پدر یا قیم داده است و ازدواج برای افراد صغیر زیر 15 سال به هیچ عنوان جایز نیست. محبوب است.

ادارهٔ احصائیه و معلومات حکومت طالبان در یک سروی سال 1401 که در همکاری و حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) انجام داده گفته است که در حدود 40 درصد دختران زیر 18 سال در افغانستان متأهل هستند.

بر اساس معلومات صندوق حمایت از کودکان ملل متحد سالانه 12 میلیون دختر زیر سن در افغانستان به ازدواج داده می‌شوند.

مدینه دختر خورد سال که در سن 7 سالگی از افغانستان مهاجر شده و به کشور ایران شهر اصفهان مسکن گزین شده است ، به دلیل فقر و آوارگی پدر مدینه به سن 11 سالگی دختر خوردسال که ازدنیا کودکی بیرون نشده بود را به ازدواج درآورد و داستان تلخ مدینه از اینجا آغاز شده است .

مدینه میگوید وی در آن زمان از عروسی و ازدواج چیز نمیدانست ولی پدر مدینه وی را به مرد 40 ساله به ازدواج درآورد و مدت 18 ماه را تحت فشار ، لت و کوب و خشونت از طرف شوهر و فامیل شوهر را دیده است که بعد از 18 ماه از مرد 40 ساله به امید زندگی بهتر جدا میشود .

خانم مدینه بعد از جدا شدن مدت 4 سال در یکی از فروشگاه ها در اصفهان کار کرده و از درس و تحصیل از همان سن 11 سالگی محروم میماند . وی درین مدت با مرد دیگر آشنا شده و این بار قربانی ازدواج برای بار دوم می‌شود.

شوهر دوم خانم مدینه با پس انداز های که خانم مدینه به مدت 4 سال جمع آوری کرده از ایران راهی کشور ترکیه میشوند و در مسیر راه تمام پول و جواهر خانم مدینه را شوهر دوم وی به سرقت برده و مدینه را درین راه تنها میگذارد .

دختر که سال ها روزهای پرخم و پیچ زندگی را سپری کرده اینبار در مسیر پردشوار و پرخطر ایران – ترکیه و بدون خانواده بعد از طی نمودن چندین روز تشنگی و گرسنگی به ترکیه میرسد .

مدینه در ترکیه نیز به طور غیر قانونی و بدون مدرک مدت یک سال را با کار کردن در رستورانت و به تنهایی سپری میکند ، بعد از مدت یک سال ترس از اینکه توسط پولیس ترکیه بازداشت و دیپورت نشود مسیر پرخطر و با بازی کردن با جان خود برای یافتن آینده بهتر راهی اروپا می‌شود .

وی در یک کشتی خورد که گنجایش 20 نفر را نداشته با 100 مسافر درین کشتی خورد از ترکیه راهی ایتالیا میشود ، به طور معمول کشتی های که به طور غیر قانونی از ترکیه راهی ایتالیا میشوند حدود 7 شبانه روز را طی مکیند اما بخت با مدینه اینبار نیز یاری نمیکند و کشتی آنها بیشتر از 10 شبانه روز در آب های آزاد مدیترانه گیر میماند و خبر از غرق شدن این کشتی نشر میشود .

در نهایت کشتی با تمام مسافران که مدینه نیز در جمع آنها بوده بعد از 11 شبانه روز به ساحل ایتالیا میرسد .

اکنون مدینه در آلمان زندگی میکند و روزهای بد که به دلیل ازدواج زیرسن داشته فراموش نکرده است.


*این گزارش خبری با حمایت روزنامه نگاران برای حقوق بشر «JHR» تهیه شده است.

 

دکمه بازگشت به بالا