آموزش

طالبان به‌جای مضمون ادبیات فارسی «پنج‌ گنج» را تدریس می‌کنند

معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان نصاب جدید آموزشی را به مدارس دینی خصوصی و دولتی کشور تهیه و ارسال کرده است.

نصاب آموزشی جدید طالبان روز شنبه، ۴ قوس، در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است.

بربنیاد این نصاب آموزشی، برای یادگیری زبان پارسی‌دری در صنف‌های ابتدایی مدارس دینی دولتی و خصوصی «پنج گنج» قرار است تدریس شود.

همچنان در بخش متوسطه به‌جای زبان پارسی‌دری «مثنوی مولوی» درس داده خواهد شد.

مکتوب هشت صفحه‌ای معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان نشان می‌هد که این نصاب در تاریخ ۱۸ حوت ۱۴۰۱ به «رهنمایی» هبت‌الله آخوندزاده از سوی عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، تهیه و به وزارت معارف این گروه فرستاده شده است.

سپس این مکتوب به امضای مولوی کرامت‌الله آخوندزاده، معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان به ریاست‌های معارف ولایت‌ها فرستاده شده است.

پیش از این نیز روزنامه ۸صبح به گزارشی دست یافته بود که از سوی «کمیته بازنگری نصاب مکاتب عصری» طالبان تهیه شده است.

براساس این گزارش که نسخه پشتو و ترجمه فارسی آن در سایت روزنامه ۸صبح نشر شده، روند بازنگری نصاب در قوس ۱۳۹۹ توسط هیأت کمیته ارزیابی این گروه برای نصاب تعلیمی، نهایی شده است.

در آن گزارش، علاوه بر حذف تعدادی از مضامین نصاب آموزشی، ملاحظات و پیشنهادات زیادی مطرح شده است که محتوای کتاب‌ها را مانند حاکمیت قبلی طالبان، متناسب به ایدیولوژی این گروه دگرگون می‌کند.

حذف تصاویر ذی‌روح، تشویق به جهاد، توجیه خون‌ریزی و تخریب، منع صحبت از مردم‌سالاری و حقوق بشر، مخالفت با تعلیم و آزادی‌های زنان، روایت طالبانی از تاریخ، محدود کردن محتوا به دنیای اسلام و ستیز با جهان غیراسلامی به‌خصوص غرب از پیشنهادهای اصلی آن کمیته در نصاب تعلیمی است.

بیگانه‌پنداری اهل تشیع، شیطانی خواندن سازمان ملل متحد، منع تجلیل نوروز، وضع محدودیت بر میله‌ها و جشن‌ها و نکوهش برخی از شخصیت‌ها از جمله امان‌الله خان، فیض‌محمد کاتب و عبدالغنی خان شاعر پشتو از دیگر نکاتی است که طالبان در این بازنگری به آن اشاره کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا