افغانستانجهان

بازگشایی سفارت افغانستان در هند

تنها یک هفته پس از اعلام تعطیلی دائمی سفارت افغانستان در هند، دو دیپلمات افغان با اعلام بازگشایی سفارت در دهلی نو، حرکتی شگفت‌انگیز انجام دادند.

سید محمد ابراهیم خیل، سرکنسول افغانستان در حیدرآباد و زکیه وردک، سرکنسول در بمبئی، مسئولیت خدمات کنسولی سفارت افغانستان در دهلی نو را به عهده گرفتند.
این تصمیم در پاسخ به درخواست دولت هند گرفته شد که از آنها خواسته بود بر بخش کنسولی سفارت برای کمک به جمعیت قابل توجه افغان در دهلی نظارت کنند.

سفارت افغانستان قبلاً در اوایل ماه اکتبر فعالیت خود را به دلیل عدم حمایت دولت هند و ناتوانی آنها در ارائه خدمات به شهروندان افغان متوقف کرده بود.

پیش از این شیرمحمد عباس استانکزی، معاون وزیر امور خارجه در اداره طالبان گفته بود که انتظار می رود تا چند روز آینده سفارت افغانستان در دهلی نو کار خود را از سر بگیرد.

استانکزی در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان گفت که بر اساس دستورالعمل کابل، سرکنسول کنسولگری افغانستان در حیدرآباد و بمبئی از سفارت در دهلی نو بازدید کرده است.

استانکزی گفت: “کنسولگری های ما در بمبئی و حیدرآباد کار می کنند و با وزارت امور خارجه [در کابل] در تماس هستند و خدمات معمول کنسولی را ارائه می دهند.”

هدف از بازگشایی سفارت افغانستان در دهلی نو برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان افغانستان در پایتخت هند است.

دکمه بازگشت به بالا