افغانستان

نهمین جلسه کابیینه حکومت سرپرست برگزار شد

نهمین جلسه کابینه حکومت سرپرست به رهبری هبت‌الله آخندزاده در قندهار برگزار شد.

رسانه‌های وابسته به امارت اسلامی روز یک‌شنبه،دوازده قوس گزارش داده است که نهمین جلسه کابینه حکومت سرپرست به رهبری هبت‌الله آخندزاده به روز (شنبه 11 قوس ) در کابل برگزار شد.

در گزارش رسانه‌های وابسته به امارت اسلامی همچنان آمده است که طی این جلسه روی موضوعات مختلف بحث و تصمیم اتخاذ شده است.

طی این جلسه که به رهبری هبت‌الله آخند زاده برگزار شده در مورد نصاب تعلیمی،شاهراه واخان و کنترول نرخ ها نیز بحث صورت گرفته است.

گفتنیست که در حاشیه این جلسه به کمیته گماشته شده از سوی حکومت سرپرست گفته شد تا در مورد ساختن نصاب مکاتب و دانشگاها به منظور تسریع امور ساخت نصاب جدید برای دانشگاه ها و مکاتب “مطابق اصول اسلامی کار نمایند.”

طی این جلسه درحالی از تسریع ساخت نصاب جدید تعلیمی برای دانشگاه‌ها و مکاتب اتخاذ شده است که پس از رویکار آمدن حکومت سرپرست زنان و دختران اجازه رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها را ندارند و حکومت سرپرست نیز در این زمینه تا اکنون تصمیمی اتخاذ نکرده است.

 

دکمه بازگشت به بالا