افغانستان

سفر هيأت جبهه مقاومت ملى به ويانا

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملي افغانستان روز يک‌شنبه مورخ ١٢ قوس ١٤٠٢ در رأس هيأتی جهت اشتراک در سومين دور كنفرانس اتريش به ميزبانی موسسه‌ای مطالعات امور بين‌المللى و ديدار با اعضاى پارلمان اتريش به شهر ويانا سفر نمود.

در سومین دور نشست ویانا که به روز یک‌شنبه ۱۲ قوس سال روان برگزار می‌شود، قرار است جريان‌ها و شخصيت‌هاى ضد طالبانى، پیرامون مسایل امنیتی، حقوق‌بشری و زنان، اجماع میان گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور، بحث و مشورت با کشورهای منطقه و فرامنطقه و ارائه نقشه‌ی راه برای آینده سیاسی افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداخته و به تفاهم برسند.

همچنان اشتراک کنندگان این کنفرانس در پایان اجلاس، با شماری از نمایندگان جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی دیدار نموده و پیرامون وضعیت افغانستان تبادل نظر خواهند کرد.

روند ویانا، از نشست‌های مهم بین‌المللی است که با تسهیل دولت اتريش برگزار می‌گردد و در آن احزاب، گروه‌‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی مخالف طالبان با حضورداشت جبهه مقاومت ملى همه‌ساله گردهم‌ می‌آیند و پیرامون مسایل حاد ملی افغانستان بحث و گفت‌وگو صورت می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا