افغانستاننگاه‌ها

طرح امنیتی غرب کابل یک فکاهۀ سیاسی است

حاجی محمد، محقق مشاور ارشد اشرف غنی در امور سیاسی و امنیتی است. اما وی درهمایشی درکابل، از دستگاه به رهبری «سرقوماندان اعلی» شکوه سرداد که آدم کشانی را که درمحل زیست هزاره های غرب کابل حمام خون راه انداخته اند؛ در ازاء پول رشوه و یا ملاحظات دیگر از بند رها می کنند!

پس جناب ایشان درآن بالا چی کار می کند؟

ازین قرار منصب پرطمطراق «مشاور ارشد اشرف غنی درامور سیاسی و امنیتی» یک جایگاه تشریفاتی و سمبولیک است.
حالا اشرف غنی گیم کودکانۀ روی میز و کاغذ را به راه انداخته که سه نفر درآن درگیر و خوشحال اند.جنگ «طرح» ها بین محقق، دانش و ناجی، یعنی کش وگیر دربارۀ هیچ!

امرالله صالح هم زمانی از روی ذوق آماتوری وفیس بوکی قصد داشت برای ارائه خدمات امنیتی به جامعه هزاره، کورس دایر کند! این طرح ها هم مشابه به همان کورس نا شروع و بی فرجام است. درغرب کابل هیچ طرحی جوابده نخواهد بود؛ مگر این که اول به این پرسش های مردم پاسخ مستدل و مستند داده شود که قاتلان جنبش روشنایی کی ها بودند، حمله بر آموزش گاه ها و شفاخانه زنان درغرب کابل کار چی کسانی بود؟ این دستگاه امنیتی – سیاسی با این همه عمق و پهنا تا هنوز خبر ندارد یا نمی خواهد توضیح بدهد که عوامل آن همه فجایع کدام گروه و مفرزه تروریستی بودند؛ از کجا آمدند؛ و اکنون کجا اند؟ چرا به دام نیامدند وقس علیهذا…

مجموعه تحلیل ها و یافته ها از کانال های مختلف نشان می دهد که عوامل آن همه فجایع دراحاطۀ گروه حاکم درارگ است و هم اکنون مهمانسراهای امنیت ملی از داعشی های ننگرهار و شمالی پر است و هرزمانی که لازم می افتد؛ چند تایی را به عملیات می فرستند. گزارشنامه افغانستان چهارسال پیش به نشانه هایی دست یافته بود که سه انفجار مرگبار در بادام باغ کابل حین خاک سپاری سالم ایزد یار، از سوی شورای امنیت به رهبری حنیف اتمر سازماندهی شده بود و نفراتش از مهمان خانه ها انتخاب شده بودند.

اگر مایل نیستند به هیچ یک از پرسش های بالا پاسخ مقنع بدهند، دست کم درین باره وضاحت دهند که جبهات داعش که آن همه از زبان قوماندان های ناتو و امریکایی به یک خطرمنطقه یی وجهانی تبدیل شده بودند؛ یک باره چی گونه از صحنه ناپدید شدند؟

توجه کنید: حالا گروه ارگ از داعش چیزی نمی گوید؛ نام طالب را روی آن گذاشته است. از عملیات انتحاری دردانشگاه، تا به خاک وخون کشیدن محفل عروسی درغرب کابل و زدن پایه های برق و ترورهای گزینه شده، همه وهمه … را کارطالب می داند. به این ترتیب، جنگ طالب از پاکستان و عملیات داعشی از شورای امنیت ملی کابل سازماندهی علیه مردم به پیش برده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا