نگاه‌ها

چرسی دستارپوش، قمارباز لاس ویگاس است

داوود عابدی، چندان طالب خوشبخت و بی درد سر نیست. پسرش هیواد نام دارد و بارها داوود عابدی را به دلیل لت وکوب کردن مادرش اخطار داده و چنین تهدید کرده است: اگر یک بار دیگرسر مادرم دست بالا کردی پطلونت را می کشم.

به حوالۀ اطلاع واصله از لاس انجلس، داوود عابدی از قوم جاجی، سخنگوی طالبان درگفت وگو با تلویزیون های کابل، یک کلاه بردار حرفه یی است. او در شاه شهید کابل دوره جوانی را سپری کرده و درگذشته به عنوان گماشتۀ خاص گلبدین حکمتیار فعالیت داشت و چند بار نامه وزارت خارجه امریکا را به گلبدین رسانیده بود.

برادر داوود عابدی – عارف عابدی – متولی یک مسجد درشهر ریسدا است و بدین وسیله به یک چهرۀ Money Maker ( پول ساز) دینی شهرت دارد. فردی که اعتقاد دینی اش مشکوک است و دوبار ازدواج کرده و از یک همسرامریکایی خویش دختر به نام ملالی دارد که مسیحی است؛ نه مسلمان.

پسراین دین مدار پول پرست، چند بار به اتهام قاچاق مواد مخدر به حبس کشیده شده و هنوز هم درزندان است.
همایون عابدی از همین خانواده، تاجر پیشه است و کارروایی هایش درپشت صحنه است. یونس عابدی آدمی آرام است و همانند داوود عابدی سروکارش با منکرات نیست و خانواده یی سالم دارد.

تاریخچۀ جوانی داوود عابدی که اکنون دستارمدل سیک ها را به سر بسته و مجلدات تفاسیر را درعقبۀ خود به نمایش می آورد، بسیارشنیع است و قابل نوشتن نیست. کارنامۀ داوود عابدی درامریکا، با زنجیره یی از زن بازی، چرس کشی درقمارخانه های لاس ویگاس و ولگردی درکازینو درپیوند است. خواهرانش هریک سیما، لیلا، هما، نسیمه و ناهید اصلاً با اکت و ادا های طالبی داوود میانه یی ندارند؛ اضافه تر از میزان عادی، لیبرال، موسیقی شنو، کنسرت رو و خوش باش و هرکدام شان کلکسیونی از دوست پسرهای چند ملیتی داشتند.

داوود عابدی، چندان طالب خوشبخت و بی درد سر نیست. پسرش هیواد نام دارد و بارها داوود عابدی را به دلیل لت وکوب کردن مادرش اخطار داده و چنین تهدید کرده است: اگر یک بار دیگرسر مادرم دست بالا کردی پطلونت را می کشم. خانم داوود عابدی شیلا نام دارد و مبتلا به مرض سرطان داشت و زنی خوش اخلاق بود. داوود عابدی باری به علت بیماری روانی، ازسوی پلیس به زندان کشیده شد؛ اما با پول برادرانش آزاد شد. اکنون، دوبرادرش با وی قطع رابطه کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا