افغانستاننگاه‌ها

شمار جان باختگان عالمان دینی طی دو سال گذشته به یک هزار ر

برخی منابع شمار جان باختگان را یک هزار عالم دینی میدانند که بیشتر از صد نفرشان چهره های نامدار و شناخته شده بودند.
امروز نیز عالم ریش سفید هرات مولوی کبابیانی را شهید ساختند.

پرسش بسیار مهم و اصلی این است که این همه عالمان دینی را در افغانستان که در جنگ جاری نقشی ندارند و علی رغم زندگی در شهرها و مناطق تحت تسلط دولت اکثرشان موضع مخالف با طالبان نیز ندارند، چرا و چه کسانی هدف قرار می‌دهند و شهید می سازند؟

هیچ کسی و هیچ منبعی ریشه ها و دلایل این کشتار را تا کنون بصورت مستدل و درست بیان نکرده است.
برخی ها به شمول شماری از علما، دست دولت و نهادهای استخباراتی دولت را در عقب این قتل ها می بینند،
شماری هم مدعی اند که سکولارها قاتل این عالمان هستند،

تعدادی از نقش داعش، سلفی ها و ایران در کشتار علمای دینی سخن می گویند و دولت افغانستان، طالبان را قاتلان علمای دینی معرفی می کند.

قاتل عالمان دینی چه کسانی هستند؟
هدف و منفعت تمام طرف های نامبرده که متهم به قتل عالمان دینی اند، در این کشتار چیست؟
مثلا کسانی که دولت را متهم به قتل عالمان دینی می کنند، به نظر آنها دولت از این کشتار چه نفع می برد و چه هدفی را دنبال می کند؟
اگر سکولارها، قاتل عالمان دینی اند، این سکولارها چه کسانی هستند و چه امکاناتی برای ترور عالمان دینی دارند؟
پاسخ دقیق و درست این پرسش ها را قبل از همه باید عالمان دینی پیدا کنند تا راه حلی به این کشتار هدفمند و سیستماتیک خودشان را با مردم در میان بگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا